Misyonumuz

Misyonumuz, biz bilinci ile, insan onur ve önemini her şeyin önünde tutarak ve güven vererek toplam kalitemizi geliştirmektir.. Firstline Grubunun tüm ilişkilerinin temelinde güven ve inanç yatar. Bunun kaynağını tüm bireylerin kendilerine, çalışma arkadaşlarına, Grubun bünyesinde yapılan işlere karşı duydukları güven ve inanç sağlamaktadır.

Grubumuzda bulunan yöneticiler ve çalışanlar birbirlerine karşı güven duyguları içinde, sorumluluklarının bilincinde, yalnız kendileri için değil kurumları ve çevreleri için de güven vererek özveri ile çalışan insanlardır. Grubun içinde yer alan her birey, yaptığı işi en iyi, en doğru, en güzel nasıl yaparım diye düşünür ve mükemmele ulaşmak için çaba harcar. Kendisini geliştirirken çevresindekileri ve içinde bulunduğu kurumu da geliştirilmek onun için yaşam biçimidir.

Grubumuzda çalışan bireyler birbirlerinden görev ve sorumlulukları açısından farklı olmakla beraber; onur, anlam ve insan hakları yönünden eşittirler. Firstline Grubunun bünyesinde bulunmanın ayrıcalığı, bu topluluktaki her bireyin ‘mükemmele ulaşmak için elinden geleni yapmak’ gibi bir alışkanlık sahibi olmasından kaynaklanmaktadır.